درباره نشریه
ISSN:
2588-4255
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
منیژه ملایی
مدیر مسئول:
منیژه ملایی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
021-33202487
دورنگار:
021-33202487
سایت اختصاصی:
www.ensd.ir
نشانی:
تهران، افسریه، 15 متری چهارم، خیابان 38، پلاک 28، واحد 2
تهران، کرج، بلوار امام خمینی (باغستان) ، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد 1، شماره تلفن: 02634436959
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/24
صاحب امتیاز
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

مدیر مسئول
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

اعضای تحریریه
دکتر مصطفی قاسمی
دکتر مصطفی قاسمی

دانشگاه هرمزگان
Mostafa Ghasemi

University of Hormozgan
دکتر محمدجواد امیری
دانشیار دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
Mohammad Javad Amiri
Associate Professor environment College
University of Tehran
دکتر محمد مشاری

دانشگاه تهران
Mohammad Moshari

University of Tehran
دکتر مهرناز حاتمی

دانشگاه اراک
Mehrnaz Hatami

University of Arak
دکتر مینا تقی زاده

دانشگاه اراک
Mina Taghizadeh

University of Arak
دکتر مهنوش مقدسی

دانشگاه اراک
Mahnoosh Moghaddasi

University of Arak
دکتر کامران مروج
استادیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: خاکشناسی
Kamran Moravej
Assistant Professor School of Agriculture
University of Zanjan
Specialist: Geology
دکتر احمد گلچین
استاد
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: خاکشناس، بیولوژی خاک، آلودگی خاک، موادآلی خاک
Ahmad Golchin
Professor
University of Zanjan
Specialist: The dirty chemist, Soil biology
دکتر داوود کولیوند
استادیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه زنجان
Davoud Koulivand
Assistant Professor School of Agriculture
University of Zanjan
دکتر مهدی پناهی
استادیار
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: فرآیندهای شیمیایی- طراحی فرآیند، شبیه سازی و بهینه سازی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی- فرآیندهای تبدیلات گازی (GTL)
Mehdi Panahi
Assistant Professor
University of Zanjan
Specialist: Chemical Processes - Process Design, Simulation and Optimization of Petroleum, Gas and Petrochemical Processes - Gas Conversion Processes (GTL)
دکتر جعفر نیکبخت
دانشیار گروه مهندسی آب
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Jaefar Nikbakht
Associate Professor
University of Zanjan
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر رضا معصومی
استادیار
دانشگاه زنجان
Reza Masoumi
Assistant Professor
University of Zanjan
دکتر ماندانا بی مکر

دانشگاه زنجان
Mandana Bimakr

University of Zanjan
دکتر علی گنجلو
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه زنجان
Ali Ganjloo
Associate Professor School of Agriculture
University of Zanjan
دکتر فائزه السادات ابطحی

دانشگاه اراک
Faezehossadat Abtahi

University of Arak
دکتر اکبر نیکخواه
دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه زنجان
Akbar Nikkhah
Faculty of Agricultural Sciences
University of Zanjan
دکتر حسین جوادی کیا
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
Hosein Javadikia
Associate Professor
Razi University
Specialist: Mechanical Engineering of Agricultural Machinery
دکتر مصطفی مصطفایی
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
Mostafa Mostafaee
Assistant Professor
Razi University
Specialist: Mechanical Engineering of Agricultural Machinery
دکتر سید احسان فاطمی
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی آب
Seyyed Ehsan Fatemi
Assistant Professor
Razi University
Specialist: water engineering
دکتر مهدی خدایی مطلق

دانشگاه اراک
Mehdi Khodaee Motlagh

University of Arak
دکتر لیلا ندرلو
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
Leila Nadarloo
Assistant professor
Razi University
دکتر رضاحسین حیدری
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی منابع طبیعی
Reza Hosein Heydari
Assistant Professor
Razi University
Specialist: Natural resources engineering
دکتر سعید کریمی
استادیار دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
Saeed Karimi
Assistant Professor environment College
University of Tehran
دکتر قاسم رحیمی

دانشگاه بوعلی سینا
Ghasem Rahimi

Bu-Ali Sina University
دکتر محمود خرمی وفا
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
Mahmood Khorami Vafa
Assistant Professor
Razi University
Specialist: Agriculture and Plant Breeding
دکتر هوشنگ قمرنیا
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: آبیاری/ زهکشی
Hoshang Ghamarnia
Professor
Razi University
Specialist: Irrigation / Drainage
دکتر معصومه فراستی

دانشگاه گنبد کاووس
Masoumeh Ferasati

Gonbad Kavous University
دکتر جهانگیر خواجه علی

دانشگاه صنعتی اصفهان
Jahangir Khajeh Ali

Isfahan University of Technology
دکتر مراد رحیمی

دانشگاه رازی کرمانشاه
Morad Rahimi

Razi University
دکتر غلامرضا ربیعی
استادیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Gholam Reza Rabiei
Assistant Professor School of Agriculture
Shahrekord University
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر علی اصغر مقدم

دانشگاه رازی کرمانشاه
Ali Asghar Moghaddam

Razi University
دکتر یاسر شهبازی

دانشگاه رازی کرمانشاه
Yaser Shahbazi

Razi University
دکتر محمد رفیع الحسینی
دکتر محمد رفیع الحسینی

دانشگاه شهرکرد
Mohammad Rafie Alhoseini

Shahrekord University
دکتر قربان مهتابی
استادیار
دانشگاه زنجان
Ghorban Mahtabi
Assistant Professor
University of Zanjan
دکتر محمدحسن صالحی

دانشگاه شهرکرد
Mohammad Hasan Salehi

Shahrekord University
دکتر مهرانه خدامرادپور

دانشگاه بوعلی سینا
Mehraneh Khodamoradpour

Bu-Ali Sina University
دکتر زهرا مینوش سیاوش حقیقی
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
Zahra Meynoosh Siavash Haghighi
Assistant professor
Razi University
دکتر حمیدرضا متقیان

دانشگاه شهرکرد
Hamid Reza Motaghian

Shahrekord University
دکتر حسین آگهی
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
Hossein Agahi
Associate Professor
Razi University
دکتر ناصر گنجی خرم دل

دانشگاه اراک
Naser Ganji KHorramdel

University of Arak
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳