درباره نشریه
ISSN:
1608-6457
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آبان ماه 1379
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به ارایه متن مطالب خود در مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
محمود اروج زاده
مدیر مسئول:
محمود اروج زاده
مدیر هنری:
حمیدرضا علی پیشرو
صفحه آرا:
الهه اروج زاده
طراح و گرافیست:
شایان کارگری
تلفن:
021-88701265
021-88481921
دورنگار:
021-88724761
سایت اختصاصی:
www.ccw.ir
نشانی:
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، شماره 9، واحد 7
سامانه پیام کوتاه:
10000229
صندوق پستی:
8634-15875
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88713024
021-88724761
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۰