درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
فرانک مسعودی
مدیر مسئول:
فرانک مسعودی
مدیرداخلی:
فرانک مسعودی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
حجت الله انصاری
تلفن:
021-66946252
021-66946253
021-66946254
دورنگار:
021-66946252
021-66946253
021-66946254
نشانی:
تهران، میدان توحید، خیابان توحید، کوچه نادر، پلاک 37 ، ساختمان مجله دامپروران، طبقه دوم، ، کدپستی: 1457884871
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/30
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۴