درباره نشریه
ISSN:
2588-7513
دوره انتشار:
ماهنامه
مدیر مسئول:
الهام قیاسی
سردبیر:
دکتر حسین عزیزی نژاد
سایت اختصاصی:
www.jonapte.ir
نشانی:
ایلام، خیابان مطهری، خیابان فارابی، پلاک 18
تلفن همراه:
09216189337
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/07
مدیر مسئول
الهام قیاسی
سردبیر
دکتر حسین عزیزی نژاد
Hosein Azizinejad
هیات تحریریه
دکتر حسین عزیزی نژاد
Hosein Azizinejad
دکتر علی کرم پور
دکتر علی کرم پور
Ali Karampour
دکتر مجید رستمی بشمنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
Majid Rostami Bashmani
Naragh Branch, Islamic Azad University
دکتر غلامرضا اسلامی پناه
دکتر غلامرضا اسلامی پناه
Gholam Reza Eslamipanah
دکتر عباس صیدی
دکتر عباس صیدی
Abbas Seydi
دکتر محمد ایدی
دکتر محمد ایدی
Mohammad Idi
دکتر مهدی ملکی
دکتر مهدی ملکی
Mehdi Maleki
دکتر علی کرمی
دکتر علی کرمی
Ali Karami
دکتر مسعود اکبرزاده
دکتر مسعود اکبرزاده
Masoud Akbarzadeh
دکتر محمود جوهرزاده
دکتر محمود جوهرزاده
Mahmoud Joharzadeh
دکتر عبدالله حق شناس
دکتر عبدالله حق شناس
Abdollah Haghshenas
دکتر ابراهیم عباسی
دکتر ابراهیم عباسی
Ebrahim Abbasi
دکتر عباس کیانفر
دکتر عباس کیانفر
Abbas Kianfar
دکتر مرتضی شکری
دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
Morteza Shokri
Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University
دکتر جواد شیرکرمی
دکتر جواد شیرکرمی
Javad Shirkarami
دکتر عزیز دانیالی
دکتر عزیز دانیالی
Aziz Daniali
دکتر امیر مهردادی
دکتر امیر مهردادی
Amir Mehrdadi
دکتر محسن صادقی
Mohsen Sadeghi
دکتر مهدی حیاتی
دکتر مهدی حیاتی
Mehdi Hayati
دکتر سعید مرعشی
دکتر سعید مرعشی
Saeed Marashi
دکتر علی محمدی
Ali Mohammadi
دکتر امیر حسینی
دکتر امیر حسینی
Amir Hoseini
دکتر علیرضا عسکرپور
دکتر علیرضا عسکرپور
Ali Reza Askarpour
دکتر مصطفی نوری
Mostafa Noori
دکتر رسول یاری
دکتر رسول یاری
Rasoul Yari
دکتر فرهاد احمدی
دکتر فرهاد احمدی
Farhad Ahmadi
دکتر قاسم خدادادی
دکتر قاسم خدادادی
Ghasem Khodadadi
دکتر سعیدرضا شریف آبادی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Reza Sharifabadi
Professor, University of Alzahra
Specialist: Information Science and Science
دکتر مهدی میرزایی
دکتر مهدی میرزایی
هیات تحریریه
Mehdi Mirzaee
دکتر مسعود نظرزاده
دکتر مسعود نظرزاده
Masoud Nazarzadeh
دکتر رضا سروش
دکتر رضا سروش
Reza Soroush
دکتر فاطمه سهرابی پور
دکتر فاطمه سهرابی پور
Fatemeh Sohrabipour
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۰