درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
مهندس محمدرضا جمشیدی
مدیر مسئول:
مهندس محمدرضا جمشیدی
دبیر تحریریه:
مریم حق بیان
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مریم حق بیان
تلفن:
021-66560699
021-66557704
دورنگار:
021-66501496
نشانی:
تهران، ستارخان، بعد از پل ستارخان، خیابان توکلی، پلاک 12، طبقه همکف، ، کدپستی: 1455834141
صندوق پستی:
137-14455
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-66524539
اشتراک:
تلفن:
021-66560699
021-66557704
پست الکترونیک:
mr.jamshidi11@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۹