درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهندس محمدرضا جمشیدی
مدیر مسئول:
مهندس محمدرضا جمشیدی
سردبیر:
دکتر مهدی کریمی تفرشی
دبیر تحریریه:
مریم حق بیان
بازرگانی و تبلیغات:
ناهید صائمی
تلفن:
021-66560699
021-66557704
دورنگار:
021-66501496
نشانی:
تهران، ستارخان، بعد از پل ستارخان، خیابان توکلی، پلاک 12، طبقه همکف، ، کدپستی: 1455834141
صندوق پستی:
137-14455
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-66524539
اشتراک:
تلفن:
021-66560699
021-66557704
پست الکترونیک:
mr.jamshidi11@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۰۱