درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
شروع انتشار:
خرداد ماه 1374
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
محمد ریاحی
مدیر مسئول:
محمد ریاحی
سردبیر:
احمد ریاحی
نشانی:
رفسنجان، بلوار آیت الله طالقانی، ساختمان احمدی نیا، طبقه سوم
تلفن همراه:
09131911382
تلفن:
034-35230115
دورنگار:
034-35230116
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/07