درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا نورپور
سردبیر:
دکتر سعید گیتی پور
با همکاری:
دانشگاه تهران
تلفن:
021-66488815
دورنگار:
021-66488815
سایت اختصاصی:
www.jess.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پلاک 49، طبقه 4 جنوبی، واحد 4
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/05
مدیر مسئول
علیرضا نورپور
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آلودگی هوا-منابع ساکن
Alireza Noorpoor
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Air pollution- steady sources
سردبیر
سعید گیتی پور
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آلودگی خاک
Saeid Gitipour
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: soil pollution
هیات تحریریه
استادیار
Romana Khan
Assistant Professor, COMSATS University Islamabad, Abbottabad Campus,
Specialist: Air pollution- Molecular Catalysis
غلام عباس اکبری
دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کشاورزی، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Gholam Abbas Akbari
Associate Professor, Abou Riyadh Campus, University of Tehran
Specialist: Agriculture, فيزيولوژي گياهان زراعي
علیرضا بدیعی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی معدنی- نانو شیمی
Alireza Badiei
Professor, University of Tehran
Specialist: Inorganic Chemistry, Nanochemicals
حمیدرضا جعفری
استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی محیط زیست
Hamid Reza Jafari
Professor, environment College, University of Tehran
Specialist: Environmental planning
امید بزرگ حداد
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع آب/ عمران آب
Omid Bozorg Hadad
Professor, University of Tehran
Specialist: Water resources / water development
علی خلوتی
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه بوغازیسی-ترکیه
رشته تخصصی: اکومیکروبیولوژی و آلودگی خاک
Ali Khalvati
Associate Professor,
Specialist: Eco-Microbiology and soil pollution
داوود دومیری گنجی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران
Davood Domiri Ganji
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Mazandaran
رحمت الله رحیمی
استاد دانشکده شیمی
رشته تخصصی: نانوفناوری، شیمی معدنی
Rahmatollah Rahimi
Professor, chemistry college,
Specialist: Nanotechnology, Inorganic Chemistry
ارسلان سارال
استاد
Arsalan Saral
Professor, Yildiz Technical University,
Specialist: Air pollution- steady sources
اصغر صدیق زاده
رشته تخصصی: آلودگی هوا- منابع ساکن
Asghar Sedighzade
Specialist: air pollution- steady sources
مسعود صدری نسب
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک دریایی، اقیانوس شناسی فیزیکی
Masoud Sadrinasab
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Marine Physics, Physical Oceanography
فریده عتابی
دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
Farideh Atabi
Associate Professor, Science and Research Branch,
Specialist: air pollution
محمدرضا غفارپور
دانشیار دانشگاه ایلینیوس آمریکا
رشته تخصصی: آلودگی هوا- منابع متحرک
Mohammadreza Ghaffarpour
Associate Professor, Retired Faculty Member, University of Illinois, Chicago, USA,
Specialist: Air pollution-motive sources
فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor, Department of Occupational Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
سعید گیتی پور
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آلودگی خاک
Saeid Gitipour
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: soil pollution
نیازمحمد محمودی
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست نساجی، محیط زیست و رنگ
Niyaz Mohammad Mahmoodi
Associate Professor, Color Research,
Specialist: Textile-Environmental Engineering, Environment and color
ناصر مهردادی
استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تصفیه فاضلاب
Naser Mehrdadi
Professor, environment College, University of Tehran
Specialist: Wastewater treatment
علیرضا نورپور
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آلودگی هوا-منابع ساکن
Alireza Noorpoor
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Air pollution- steady sources
اردشیر هزارخانی
استاد دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: زمین شناسی و معدن
Ardeshir Hezarkhani
Professor, Department of mining and metallurgy engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Geology and Mining
یوسف رشیدی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آلاینده‎های محیط ‎زیست
Yusoof Rashidi
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Environmental pollution