درباره نشریه
ISSN:
2538-6247
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
تابستان 1379
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر ایرج عبداللهی
سردبیر:
دکتر محمدعلی محسنی
مدیر اجرایی:
دکتر فاطمه زارع زاده
تلفن:
021-71732812 ، داخلی: 2812
سایت اختصاصی:
rehabilitationj.uswr.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دفتر مجله، ، کدپستی: 1985713834
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/11
مدیر مسئول
دکتر ایرج عبداللهی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: دکترای فیزیوتراپی
Iraj Abdollahi
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Ph.D. in Physiotherapy
سردبیر
دکتر محمدعلی محسنی
استاد گروه فیزیوتراپی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی،
Mohammad Ali Mohseni Bandpei
Professor Physiotherapy group
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Physiotherapy
اعضای تحریریه
دکتر امیرعلی محققی
دکتر امیرعلی محققی
استاد
رشته تخصصی: فیزیوتراپی درزمینه یادگیری و کنترل حرکتی
Amir Ali Mohagheghi
Professor
Specialist: Physical therapy in the field of learning and motor control
امیر صادقی

Amir Sadeghi

Martine Vanryckeghem
Martine Vanryckeghem
Professor University of Central Florida, US
Specialist: Fluency Disorders
Goshaidas G Ray
Goshaidas G Ray

Specialist: Electronic Engineering
دکتر ایمان رضازاده
دکتر ایمان رضازاده
استاد
رشته تخصصی: اعصاب شناختی
Iman Rezazadeh
Professor
Specialist: Cognitive nerves
دکتر آیدین فرجی داور
دکتر آیدین فرجی داور
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر و الکترونیک
Aydin Farajidavar
Assistant Professor
Specialist: Computer Engineering and Electronics
دکتر سروش صلح جو
دکتر سروش صلح جو
استادیار
Soroosh Solhjoo
Assistant Professor
Cesar Fernandez De Las Penas
Cesar Fernandez De Las Penas
Professor Universidad Rey Juan Carlos, Spain
Specialist: Physical Therapy
دکتر شاپور جابرزاده
دکتر شاپور جابرزاده

رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Shapour Jaberzadeh

Specialist: Physiotherapy
Stefania Fatone
Stefania Fatone

Specialist: Physical medicine and rehabilitation
Stephen William Hutchins
Stephen William Hutchins

Specialist: Orthosis
دکتر محمدرضا نوربخش
استاد
رشته تخصصی: متخصص فیزیوتراپی
Mohammad Reza Nourbakhsh
Professor
Specialist: Physiotherapist
Richard Jonathan Baker
Richard Jonathan Baker
Professor
Specialist: Biomechanic
دکتر آرزو اشراقی
استاد
رشته تخصصی: ارتوز و پروتز
Arezoo Eshraghi
Professor University of Salford, Salford, England
Specialist: Orthosis and Prosthetics
دکتر مسعود مظاهری
دکتر مسعود مظاهری
استاد
رشته تخصصی: علوم حرکتی
Masoud Mazaheri
Professor
Specialist: Movement Sciences
دکتر همایون ظفر
دکتر همایون ظفر
استاد
رشته تخصصی: دندان پزشکی
Humayun Zafar
Professor
Specialist: Dentistry
دکتر محمدرضا خدایی اردکانی

رشته تخصصی: Psychiatry، Sleep Medicine
Mohammad Reza Khodaie Ardakani

دکتر محمود بهرامی زاده
دانشیار
رشته تخصصی: ارتز و پروتز
Mahmood Bahram Zadeh
Associate Professor
Specialist: Orthosis and prosthetics
دکتر اصغر رضاسلطانی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Asghar Reza Soltani
Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: فيزيوتراپي
دکتر مختار عراض پور
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: ارتز و پروتز
Mokhtar Arazpour
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Orthosis and prosthetics
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
استاد گروه فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Ismail Ebrahimi Takamjani
Professor Department of Physiotherapy
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر غلامرضا جندقی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی، آمار کسب و کار
Gholamreza Jandaghi
Professor, Public Administration
University of Tehran
Specialist: Biostatistics, Business statistics
دکتر سید علی حسینی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر حمیدرضا خانکه
استاد گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پرستاری و فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا
Hamid Reza Khankeh
Professor Department of Health in Disasters and Emergencies,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nursing., health in Emergency and Disaster.
دکتر حمیدرضا خرم خورشید
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Hamid Reza Khorram Khorshid
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Human Genetics
دکتر سید منصور رایگانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
Seyed Mansour Rayegani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
دکتر مهدی رهگذر
دانشیار گروه آموزشی آمار و کامپیوتر
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mahdi Rahgozar
Associate Professor Department of Biostatistics and Computer,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مهیار صلواتی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mahyar Salavati
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر فربد فدایی
استاد گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانپزشک
Farbod Fadaei
Professor Department of Psychiatry
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر بیژن فروغ
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Bijan Forough
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physical medicine and rehabilitation
دکتر مهشید فروغان
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانپزشک
Mahshid Foroughan
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر مسعود کریم لو
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Masoud Karimlou
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر فریدون لایقی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی ترمیمی
Layeghi Fereydoon
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Reconstructive surgery
دکتر سید محمدابراهیم موسوی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی، ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)
Mohammad Ebrahim Mousavi
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Orthopedic Surgery, Orthosis and Prosthesis (Technical Orthopedics)
دکتر شهربانو نخعی
دکتر شهربانو نخعی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش اطفال
Shahrbanoo Nakhaei
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric digestion
دکتر مریم نوروزیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Maryam Noroozian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurologist
دکتر شهرام یزدانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Shahram Yazdani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
مدیر اجرایی
دکتر فاطمه زارع زاده
دکتر فاطمه زارع زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۲۴