درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دکتر محمدمهدی صالحی
مدیر مسئول:
ناهید محقق احمدی
سردبیر:
دکتر کامران ملک پور
تلفن:
021-42977
دورنگار:
021-42977
سایت اختصاصی:
dampezeshk.com
صندوق پستی:
5649-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1391/03/01
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۹