درباره نشریه
ISSN:
2538-2209
eISSN:
2476-6550
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر محمد مهدی فرقانی
سردبیر:
دکتر هادی خانیکی
مدیرداخلی:
سید روح الله حاج زرگرباشی
تلفن:
021-44737637
سایت اختصاصی:
nms.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/20

نشریه مطالعات رسانه های نوین یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مطالعات رسانه های نوین پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مطالعات رسانه های نوین انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم مطالعات رسانه های نوین را گزارش می دهند می باشد. در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شماره شناسایی خاص (doi) خود را دارد.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

مدیر مسئول
دکتر محمد مهدی فرقانی
دانشیار دانشکده علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم ارتباطات روزنامه نگاری
Mohmmad Mehdi Forghani
Associate Professor, Faculty of Comunication Siences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations, Communication Sciences, Journal of Communication Sciences
سردبیر
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
اعضای تحریریه
Mohammad Mohssen
Mohammad Mohssen
Professor
دکتر طلال عتریسی
استاد دانشگاه لبنان
Talal Atrissi
Professor University of Lebanon
Specialist: Educational Sociology and Social Psychology
دکتر مهدی محسنیان راد
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و ارتباطات
Mehdi Mohsenian Rad
Professor Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication
Specialist: Social Communication, Sociology and Communication
دکتر حسین افخمی
دانشیار دانشکده ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hossein Afkhami
Associate Professor Faculty of Communication
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر نعیم بدیعی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Naeem Badiee
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر محمدمهدی سمتی
استاد دانشگاه ایلینویز شمالی
رشته تخصصی: ارتباطات
Mohammad Mehdi Semati
Professor
Specialist: communication
دکتر یحیی کمالی پور
استاد گروه ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه پوردو
رشته تخصصی: ارتباطات، ارتباطات و هنرهای خلاق
Yahya Kamalipour
Professor
Specialist: connections, communication and art
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
دکتر سید محمد مهدی زاده طالشی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Seyyed Mohammad Mehdizadeh Taleshi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
مدیرداخلی
سید روح الله حاج زرگرباشی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyyed Rouhollah Haj Zargar Bashi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۲