درباره نشریه
ISSN:
2383-188x
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر رویا احمدی
مدیر مسئول:
دکتر رویا احمدی
سردبیر:
دکتر رضا غیاثی
سردبیر:
دکتر رویا احمدی
مدیر اجرایی:
محمدرضا جلالی سروستانی
ویراستار فارسی:
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
ویراستار فارسی:
دکتر جمشید نجف پور
تلفن:
021-33642796
دورنگار:
021-33642796
سایت اختصاصی:
www.ijnc.ir
نشانی:
تهران، بلوار ابوذر جنوبی، بعد از پل سوم، نبش مسجد علی ابن الحسین، پلاک 522
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/06
صاحب امتیاز
دکتر رویا احمدی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Roya Ahmadi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر رویا احمدی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Roya Ahmadi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
سردبیر
دکتر رضا غیاثی
استاد شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
Reza Ghiasi
Professor, Chemsitry
East Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
دکتر رویا احمدی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Roya Ahmadi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
اعضای تحریریه
Imran Ali
Professor Jamia Millia Islamia (Central University), India
Specialist: Analytical Chemistry
Vinod Kumar Gupta
Professor University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa
Specialist: Chemistry, Environmental Engineering
Alok Mittal
Department of Chemistry, Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, India
Specialist: Physical chemistry
Yogesh Chandra Sharma
Department of Applied Chemistry, Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi, India
Specialist: Applied Chemistry
دکتر محمد حقیقی

دانشگاه صنعتی سهند
Mohammad Haghighi
Faculty of Chemical Engineering
Sahand University of Technology
Specialist: chemical engineering
Ahmet Gül
, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey.
Specialist: Inorganic Chemistry
دکتر علیرضا حسنی نژاد

Alireza Hasaninejad
Department of Chemistry, Texas A&M University, College Station, United States
Specialist: Organic Chemistry
Tamer Akar
Department of Chemistry, Faculty of Arts and Science, Eski?ehir Osmangazi University, Turkey
Specialist: Biochemistry
Mohammad S Mubarak
Professor The University of Jordan, Jordan
Specialist: Organic Chemistry
دکتر زرین اسحاقی

دانشگاه پیام نور
Zarrin Eshaghi
Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر اکبر اسماعیلی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Akbar smaeili
North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Chemistry
Antonio Eduardo da Hora Machado
Member of "Laborat?rio de Fotoqu?mica e Ciência de Materiais"; Visiting Professor at Universidade Federal de Catalo Brazil.
Specialist: Physical chemistry
دکتر مسعود کیخوایی
استاد تمام گروه شیمی، دانشکده علوم
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Massoud Kaykhaii
Full Professor, Department of Chemistry
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر غلامرضا خیاطیان

دانشگاه کردستان
Gholamreza Khayatian
Department of Chemistry, Faculty of Science
University of Kurdistan
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر میرعبدالله سیدسجادی
دانشکده علوم واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی
Mir Abdollah Seyed Sadjadi
Faculty of Science, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Chemistry
Hueder Paulo Moises De Oliveira
Department of Chemistry, Federal University of ABC (UFABC), Santo Andre, Brazil.
Specialist: Physical chemistry
Chtaini Abdelilah
Department of chemistry and environment, Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal, Morocco.
Specialist: Analytical Chemistry
Murad A AlDamen
Professor Department of Chemistry, The University of Jordan, Jordan.
Specialist: Inorganic Chemistry
دکتر محمدعلی کریمی
استاد
دانشگاه پیام نور
Mohammad Ali Karimi
Professor Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: analytical chemistry
دکتر ناصر فروغی فر
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Nasser Foroghi Far
Professor North Tehran Branch,
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Chemistry
علیرضا آریافرد
دانشیار
Alireza Ariafard
Associate Professor Research School of Chemistry, Australian National University, Canberra ACT 0200, Australia
Specialist: norganic chemistry
دکتر بهشته سهرابی نظری
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
Beheshteh Sohrabi Nazari
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Physical chemistry
دکتر بابک صادقی
دانشیار دانشکده علوم واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Babak Sadeghi
Associate Professor Faculty of Science, Tonekabon Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
دکتر افسانه زنوزی
دانشیار
Afsaneh Zonouzi
Associate Professor
Specialist: Organic Chemistry
Fadi Alakhras
Imam Abdulrahman Bin Faisal University, Dammam, Saudi Arabia
Specialist: Physical chemistry
دکتر خدیجه دیده بان

دانشگاه پیام نور
Khadijeh didehban

Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
Oualid Hamdaoui
professor Chemical Engineering Department, College of Engineering, King Saud University
Specialist: Chemical Engineering
Mohammed A Amin
Department of Chemistry, Ain Shams University, Cairo, Egypt
Specialist: Physical chemistry
Pablo Richter
Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Faculty of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Chile
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر سارا سبحانی

دانشگاه بیرجند
Sara Sobhani

University of Birjand
Specialist: Organic Chemistry
Maria Harja
Department of Chemical Engineering“ Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Iasi, Romania
Specialist: Chemical Engineering
دکتر رویا احمدی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Roya Ahmadi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
دکتر محمد رئوف درویش

دانشگاه تهران
Mohammad Raof Darvish

University of Tehran
Specialist: Organic Chemistry
دکتر علی میثمی
دکتر علی میثمی

دکتر محمد یوسفی
استادیار گروه مهندسی شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Yousefi
Assistant Professor, Department of Chemical Engineering
Abadan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر شبنم ششمانی
دانشیار
دکتر سید عنایت الله متقی نژاد
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
رشته تخصصی: شیمی آلی
Seyyed Enayatollah Motaghinejad
Associate Professor
Shahre Rey Branch, Islamic Azad University
Specialist: Organic Chemistry
دکتر علی پارسا
ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ali Parsa
Orthopedic
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر سید علی اکبری سالاری
دکتر سید علی اکبری سالاری

دکتر مازیار نوعی
استاد تمام شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
رشته تخصصی: شیمی کوانتومی ومحاسباتی
Maziar Noei
Full Professor, Chemistry
425016 Branch, Islamic Azad University
دکتر اشرف سادات شاه ولایتی
دانشیار
Ashraf Sadat Shah Velayati
Associate Professor
Specialist: Organic Chemistry
دکتر سوسن صمدی

دکتر فرخ رویانیک مرام
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Farrokh Roya Nikmaram
Assistant Professor
Shahre Rey Branch, Islamic Azad University
Specialist: Physical Chemistry
دکتر حسین انارکی اردکانی
دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
رشته تخصصی: شیمی تجزیه و شیمی آلی
Hosein Anaraki Ardakani
Faculty of Chemical Engineering
Mahshahr Branch, Islamic Azad University
Specialist: Analytical Chemistry and Organic Chemistry
ویراستار فارسی
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی همگانی
Gholam Hossein Karimi Doostan
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Universal linguistics
دکتر جمشید نجف پور
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Jamshid Najafpour
Assistant Professor ,Yadegar Emam Khomeini Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Physical Chemistry
مدیر اجرایی
محمدرضا جلالی سروستانی
دانش آموخته ارشد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
رشته تخصصی: شیمی تجزیه، شیمی محاسباتی
Mohammad Reza Jalali Sarvestani
MSc Graduated, Young Researchers and Elite Club
Shahre Rey Branch, Islamic Azad University
Specialist: Analytical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۶