درباره نشریه
ISSN:
2383-188x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر رویا احمدی
مدیر مسئول:
دکتر رویا احمدی
سردبیر:
دکتر رضا قیاسی
سردبیر:
دکتر رویا احمدی
مدیر اجرایی:
محمدرضا جلالی سروستانی
تلفن:
021-33642796
دورنگار:
021-33642796
سایت اختصاصی:
www.ijnc.ir
نشانی:
تهران، بلوار ابوذر جنوبی، بعد از پل سوم، نبش مسجد علی ابن الحسین، پلاک 522
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/06
صاحب امتیاز
رویا احمدی
دانشیار
Roya Ahmadi
Associate Professor,
Specialist: Inorganic Chemistry
مدیر مسئول
رویا احمدی
دانشیار
Roya Ahmadi
Associate Professor,
Specialist: Inorganic Chemistry
سردبیر
رضا قیاسی
استاد
Reza Ghiasi
Professor,
Specialist: Inorganic Chemistry
رویا احمدی
دانشیار
Roya Ahmadi
Associate Professor,
Specialist: Inorganic Chemistry
هیات تحریریه
استاد
Imran Ali
Professor, Department of Chemistry, Jamia Millia Islamia (Central University), India,
Specialist: Analytical Chemistry
استاد University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa
Vinod Kumar Gupta
Professor,
Specialist: Chemistry, Environmental Engineering
Alok Mittal
Department of Chemistry, Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, India,
Specialist: Physical chemistry
Yogesh Chandra Sharma
Department of Applied Chemistry, Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi, India,
Specialist: Applied Chemistry
محمد حقیقی
Mohammad Haghighi
Sahand University of Technology
Specialist: chemical engineering
Ahmet Gül
, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey.,
Specialist: Inorganic Chemistry
علیرضا حسنی نژاد
Texas A&M University,
Specialist: Organic Chemistry
Tamer Akar
Department of Chemistry, Faculty of Arts and Science, Eski?ehir Osmangazi University, Turkey,
Specialist: Biochemistry
استاد
Mohammad S Mubarak
Professor, The University of Jordan, Jordan,
Specialist: Organic Chemistry
زرین اسحاقی
Zarrin Eshaghi
Payame Noor University
Specialist: Analytical Chemistry
اکبر اسماعیلی
Akbar smaeili
North Tehran Branch,
Specialist: Organic Chemistry
Antonio Eduardo da Hora Machado
Member of "Laborat?rio de Fotoqu?mica e Ciência de Materiais"; Visiting Professor at Universidade Federal de Catal?o Brazil.,
Specialist: Physical chemistry
Massoud Kaykhaii
Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Analytical Chemistry
غلامرضا خیاطیان
Gholamreza Khayatian
Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Kurdistan
Specialist: Analytical Chemistry
میرعبدالله سیدسجادی
دانشکده علوم واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: شیمی
Mir Abdollah Seyed Sadjadi
Faculty of Science, Science and Research Branch,
Specialist: Chemistry
Hueder Paulo Moises De Oliveira
Department of Chemistry, Federal University of ABC (UFABC), Santo Andre, Brazil.,
Specialist: Physical chemistry
Chtaini Abdelilah
Department of chemistry and environment, Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal, Morocco.,
Specialist: Analytical Chemistry
استاد
Murad A AlDamen
Professor, Department of Chemistry, The University of Jordan, Jordan.,
Specialist: Inorganic Chemistry
محمدعلی کریمی
استاد
Mohammad Ali Karimi
Professor,
Specialist: analytical chemistry
ناصر فروغی فر
استاد
Nasser Foroghi Far
Professor, North Tehran Branch,,
Specialist: Organic Chemistry
علیرضا آریافرد
دانشیار
Alireza Ariafard
Associate Professor, Research School of Chemistry, Australian National University, Canberra ACT 0200, Australia,
Specialist: norganic chemistry
بهشته سهرابی نظری
دانشیار
Beheshteh Sohrabi Nazari
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Physical chemistry
بابک صادقی
دانشیار دانشکده علوم واحد تنکابن
Babak Sadeghi
Associate Professor, Faculty of Science, Tonekabon Branch,
Specialist: Inorganic Chemistry
افسانه زنوزی
دانشیار
Afsaneh Zonouzi
Associate Professor,
Specialist: Organic Chemistry
Fadi Alakhras
Imam Abdulrahman Bin Faisal University, Dammam, Saudi Arabia,
Specialist: Physical chemistry
خدیجه دیده بان
Khadijeh didehban
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
رویا احمدی
دانشیار
Roya Ahmadi
Associate Professor,
Specialist: Inorganic Chemistry
محمد رئوف درویش
Mohammad Raof Darvish
University of Tehran
Specialist: Organic Chemistry
دکتر علی میثمی
علی میثمی
محمد یوسفی
دانشیار
Mohammad Yousefi
Associate Professor, Yadegar Emam Khomeini Branch,
Specialist: Inorganic Chemistry
دکتر شبنم ششمانی
شبنم ششمانی
دکتر سیدعنایت الله متقی نژاد
سیدعنایت الله متقی نژاد
علی پارسا
ارتوپدی
Ali Parsa
Orthopedic, Mashhad University of Medical Sciences
دکتر سیدعلی اکبری سالاری
سیدعلی اکبری سالاری
دکتر مازیار نوعی
مازیار نوعی
اشرف سادات شاه ولایتی
دانشیار
Ashraf Sadat Shah Velayati
Associate Professor,
Specialist: Organic Chemistry
دکتر سوسن صمدی
سوسن صمدی
دکتر فرخ رویانیک مرام
فرخ رویانیک مرام
دکتر حسین انارکی اردکانی
حسین انارکی اردکانی
ویراستارفارسی
غلامحسین کریمی دوستان
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی همگانی
Gholam Hossein Karimi Doostan
Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran
Specialist: Linguistics, Universal linguistics
جمشید نجف پور
استادیار
Jamshid Najafpour
Assistant Professor, ,Yadegar Emam Khomeini Branch,
Specialist: Physical Chemistry
مدیر اجرایی
محمدرضا جلالی سروستانی
Mohammad Reza Jalali Sarvestani
Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahr-e-ReyBranch,
Specialist: Analytical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۷