درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
مدیر مسئول:
مهندس محمدحسین دهقان
سردبیر:
دکتر حامد ایزدفر
تلفن:
021-22883505
دورنگار:
021-22883505
نشانی:
تهران، ضلع شمال غربی پل سیدخندان، خیابان پیشداد، کوچه ستاری، پلاک 22
صندوق پستی:
536-14335
تاریخ به‌روزآوری: 1396/11/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴