درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
مدیر مسئول:
مهندس مهراد رزم آرا
سردبیر:
دکتر مرتضی محسنی
مدیر اجرایی:
زهره خراسانی
تلفن:
021-88813002
دورنگار:
021-88813002
سایت اختصاصی:
www.isice.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب ، بعد از میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت سابق) ، شماره 71 ، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، طبقه دوم ، اتاق 241
تاریخ به‌روزآوری: 1389/01/14
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۱