درباره نشریه
ISSN:
2538-4570
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
ابراهیم یزدانی
مدیر مسئول:
ابراهیم یزدانی
سردبیر:
آرش یزدانی
روابط عمومی:
الهه سلطانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
رابعه ربیعی
تلفن:
021-77533851
021-77533845
021-77533983
دورنگار:
021-77533851
021-77533845
021-77533983
سایت اختصاصی:
www.mehshekan.ir
نشانی:
تهران، خیابان دکتر شریعتی، بین طالقانی و سمیه، کوچه صدیق، پلاک 9، واحد 6، ، کدپستی: 1561937818
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09354098923
تلفن:
021-77634371
021-77634514
021-77634198
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۷