درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
عدم همکاری
صاحب امتیاز:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (پژوهشکده اسناد)
مدیر مسئول:
محمدجواد مرادی نیا
سردبیر:
غلامرضا عزیزی
مدیر اجرایی:
دکتر مصطفی نوری
تلفن:
021-26402945
دورنگار:
021-26402945
سایت اختصاصی:
www.nlai.ir/ohq
نشانی:
تهران، بزرگراه حقانی، نبش خیابان کوشا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان آرشیو ملی ایران، پژوهشکده اسناد
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۲