درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مهر ماه 1379
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدسعید ایزدی
سردبیر:
دکتر منا عرفانیان سلیم
مدیر اجرایی:
سید مجتبی موسویان
ویراستار فارسی:
هایده عبدالحسین زاده
تلفن:
021-87572408
دورنگار:
021-87572408
سایت اختصاصی:
www.haftshahrjournal.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 51، طبقه هفتم، دفتر نشریه هفت شهر
صندوق پستی:
4339-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/28

اولین نشریه علمی - تخصصی درباره «مرمت شهری» (ساماندهی و بهسازی بافت های شهری) این نشریه با مخاطبین خود در سطوح مختلف اعم از مدیران شهری، متخصصان، پژوهشگران، دانشگاهیان، مهندسان مشاور،… از طریق مقالات، مورد پژوهشی میزگرد، مصاحبه،… ارتباط برقرار کرده و سعی دارد دسترسی مناسب برای تحقق هدف «احیای بافت های شهری» فراهم نماید.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۷