درباره نشریه
ISSN:
2383-093X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن شیمی ایران
سردبیر:
دکتر عباس افخمی
مدیرداخلی:
حسن باقری
تلفن:
021-88808066
سایت اختصاصی:
www.analchemres.org
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان استاد نجات الهی، کوچه مراغه، پلاک 5، طبقه 4، دفتر انجمن شیمی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/20
سردبیر
دکتر عباس افخمی
استاد تمام شیمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Abbas Afkhami
Full Professor, Chemistry
Bu-Ali Sina University
Specialist: Analytical Chemistry
اعضای تحریریه
دکتر سامان حسین خانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
دکتر حمید عبداللهی
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی درختان میوه/ گلابی/ سیب/ به، باغبانی
Hamid Abdollahi
Associate Professor
Specialist: Gardening
Imran Ali
Professor Jamia Millia Islamia (Central University), India
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر مرتضی بهرام
استاد
دانشگاه ارومیه
Morteza Bahram
Professor
University of Urmia
دکتر علیرضا فخاری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Reza Fakhari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر پیمان هاشمی
استاد
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Payman Hashemi
Professor
University of Lorestan
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر محمد مظلوم اردکانی
استاد
دانشگاه یزد
Mohammad Mazloum Ardakani
Professor
University of Yazd
دکتر داوود نعمت اللهی
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: شیمی
Davood Nematollahi
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Chemistry
دکتر ناهید پوررضا
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Nahid Pourreza
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر عبدالله سلیمی
استاد
رشته تخصصی: علم شیمی
Abdollah Salimi
Professor
Specialist: Chemistry
دکتر یدالله یمینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Yadollah Yamini
Professor
Tarbiat Modares University
Marcel Maeder
professor Newcastle University, Australia
مدیرداخلی
حسن باقری
دانشیار
Hasan Bagheri
Associate Professor Baqiyatallah University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۶