درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین فراهینی
مدیر اجرایی:
دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید همت، حد فاصل بزرگراههای شیخ فضل الله نوری و شهید چمران ،
صندوق پستی:
5983-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۰