درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
مرداد 1378
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشکده ابن سینا)
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی آخوندی
سردبیر:
دکتر افسانه محمدزاده
مدیر اجرایی:
شمیسه اسکندری
سایت اختصاصی:
www.avesina.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
این نشریه مشتمل است بر مطالبی چون خبرهای علمی، دانستنیهای باروری، مقالات علمی اطلاعات داروئی، پاسخ و پرسش و داستان باروری که با بیانی ساده برای عموم مردم به چاپ می رسد.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۰