درباره نشریه
ISSN:
1735-2703
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1373
صاحب امتیاز:
موسسه معارف اسلامی امام رضا
مدیر مسئول:
محمد عبداللهیان
مدیرداخلی:
محمد فقیهی
تلفن:
025-37742010
دورنگار:
025-37739747
سایت اختصاصی:
www.maaref.ir
نشانی:
قم، بلوار شهید محمد منتظری، کوچه 8، پلاک 12، ، کدپستی: 3713743788
صندوق پستی:
167-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/16

بینات نخستین نشریه قرانی به زبان فارسی است که پس از انقلاب اسلامی منتشر شده است. علاوه بر پژوهش های قرانی - تفسیری - جنبه اطلاع رسانی نیز دارد و تمامی کتب، مقالات و مصاحبه های قرانی منتشر شده در سراسر کشور را در هر فصل ارئه می دهد.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۶۹