درباره نشریه
ISSN:
1735-4951
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
محمد صالح مذنبی
سردبیر:
مجید حکمت
مدیرداخلی:
الهام الیکایی
ویراستار فارسی:
بهروز راستانی
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88490234
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
30008995
صندوق پستی:
6585-15875
دورنگار:
021-88490316
اشتراک:
تلفن:
021-88490234
دورنگار:
021-88490234
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/21

نشریه برهان دبیرستان تنها نشریه داخلی دانش آموزی است که از طرف آموزش و پرورش توسط انتشارات مدرسه چاپ و توزیع می گردد و این نشریه برای دانش آموزان نظام جدید متوسط و پیش دانشگاهی به صورت فصلنامه چاپ می شود. در این مجله با ارائه مطالب کمک درسی و کمک آموزشی و مقاله های جالب و مسائل متنوع سعی شده است تا اشکالات دانش آموزان برطرف و آنها به ریاضی علاقه مند شوند.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۵۵