درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
سیدمحمد آقامیری
سردبیر:
دکتر امیرعباس جعفری
مدیر اجرایی:
دکتر نفیسه علی قاضی
مدیرداخلی:
دکتر حسام الدین اکبرین
تلفن:
021-61061116
دورنگار:
021-61061116
سایت اختصاصی:
www.iranvc.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین، پایین تر از تقاطع بزرگمهر، کوچه شمشاد، پلاک 5
صندوق پستی:
1565-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1394/05/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۰