درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1380
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی
مدیر مسئول:
عبدالمجید معافی غفاری
مدیر اجرایی:
محمد داوودآبادی
سایت اختصاصی:
www.iatem.org
نشانی:
تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از بلوار میرداماد، خیابان دامن افشار، شماره 29، طبقه پنجم ، ، کدپستی: 1969777541
صندوق پستی:
9175-15875
تلفن:
021-96862108
021-96862109
تاریخ به‌روزآوری: 1399/12/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۷