درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دکتر انوشیروان خلعتبری
مدیر مسئول:
دکتر انوشیروان خلعتبری
مدیر اجرایی:
حبیب الله ابراهیمی
روابط عمومی:
حبیب الله ابراهیمی
مسئول اشتراک:
علیرضا مالکی
طراح و گرافیست:
علیرضا مالکی
تلفن:
021-66484116
021-66484115
دورنگار:
021-66419503
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، بعد از چهار راه وحید نظری، نبش کوچه شمشاد، پلاک 69، طبقه اول، ، کدپستی: 1315893183
صندوق پستی:
1363-13185
اشتراک:
تلفن:
021-66484116
021-66484115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۰