درباره نشریه
ISSN:
1735-5400
eISSN:
2008-2797
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1380
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی شیمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر نوید مستوفی
سردبیر:
دکتر جعفر صادق مقدس
مدیر اجرایی:
لیلا صدفی نژاد
مدیر اجرایی:
مهندس مریم میرعارفین
ویراستار فارسی:
حسین طاهری
تلفن:
021-66082637
دورنگار:
021-66082637
سایت اختصاصی:
www.ijche.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، ساختمان ماد، پلاک 13 (بلوک 3) ، واحد 11، ، کدپستی: 1458813384
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/28

مجله مهندسی شیمی ایران به منظور گسترش و ارتقای علم مهندسی شیمی و همچنین رشد و توسعه تحقیقات علمی کاربردی در بین استادان، متخصصان و پژوهشگران و دانشجویان دوره های عالی مهندسی شیمی در ایران و همچنین ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه و طرح مسائل و مشکلات صنعت به وجود آمده است.

مدیر مسئول
دکتر نوید مستوفی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Navid Mostofi
Professor School of Chemical Engineering
University of Tehran
Specialist: chemical engineering
سردبیر
دکتر جعفر صادق مقدس
استاد
دانشگاه صنعتی سهند
Jafar Sadegh Moghaddas
Professor
Sahand University of Technology
اعضای تحریریه
دکتر احد قائمی
دانشیار chemical engineering
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: Chemical Engineering، Process Design، Modeling and simulation، CFD
Ahad Ghaemi
Associate Professor, chemical engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Environmental , Gas separation, Heavy metal removal
دکتر مهدی ارجمند
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mahdi Arjmand
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: chemical engineering
دکتر مهدی باریکانی
استاد گروه پلی اورتان و مواد پیشرفته
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: پلیمر
Mehdi Barikani
Professor, Depatment of Polyurethane and Advanced Materials
Iran Polymer and Petrochemical Institute
Specialist: polymer
منصوره سلیمانی
منصوره سلیمانی

جلال شایگان

دکتر سهیلا شکرالله زاده
دانشیار مهندسی شیمی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، آب و فاضلاب
Soheila Shokrollahzadeh

Specialist: Water and Wastewater Treatment, Environmental Biotechnology, Membrane technoloy in water and wastewater treatment, Forward Osmosis
دکتر عبدالرضا صمیمی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فناوری آب، فناوری ذرات، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی (فناوری ذرات)
Abdol Reza Samimi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Water Technology, Particle Technology, Chemical Engineering, Chemical Engineering (Particle Technology)
دکتر نسیم طاهونی
دانشیار مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
Nassim Tahouni
Associate Professor, Chemical Engineering
University of Tehran
Specialist: Chemical Engineering
دکتر علی محبی
استاد مهندسی شیمی، مهندسی شیمی، فنی و مهندسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی نفت
Ali Mohebbi
Professor, Department of Chemical Engineering
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Chemical Engineering, Petroleum Engineering
دکتر محمدرضا احسانی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی، جداسازی
Mohammad Reza Ehsani
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology, Chemical Engineering, Isolation
دکتر محمد پازوکی
استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: محیط زیست و بیو انرژی، فرآیند تخمیر، فن آوری آنزیم، بیوسنسور، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Mohammad Pazouki
Professor, Institute of Materials and Energy
Specialist: Environment and Bioenergy, ermentation Processes, Enzyme Technology, Biosensor, Environmental Biotechnology
دکتر جعفر جوانمردی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Javan Mardi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Chemical Engineering
دکتر محمدعلی دهنوی

Mohammad Ali Dehnavi

دکتر سید جلال الدین شایگان
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
دکتر حسین قنادزاده گیلانی
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Hossein Ghanadzadeh Gilani
Professor, chemical engineering
University of Guilan
Specialist: chemical engineering
دکتر محمدنادر لطف اللهی
استاد
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Nader Lotfollahi
Professor
Semnan University
Specialist: chemical engineering
دکتر جعفر صادق مقدس
استاد
دانشگاه صنعتی سهند
Jafar Sadegh Moghaddas
Professor
Sahand University of Technology
دکتر کامیار موقرنژاد
استاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Kamyar Movagharnejad
Professor
Babol Noshirvani University of Technology
ویراستار فارسی
حسین طاهری

مدیر اجرایی
لیلا صدفی نژاد

Leyla Sadafi Nejad
Iranian Association of Chemical Engineers
مهندس مریم میرعارفین
مهندس مریم میرعارفین

Maryam Mir Arefin

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۹۴