درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه از سال 87 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
شرکت تولیدی و صنعتی تکلان توس
مدیر مسئول:
فاطمه رضایی
سردبیر:
حسین خسروجردی
تلفن:
051-6623134-7
دورنگار:
051-6623134-7
سایت اختصاصی:
www.toklantoos.com
نشانی:
مشهد، شهرک صنعتی توس، میدان صنعت، بلوار کوشش جنوبی
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۰