درباره نشریه
ISSN:
1608-5671
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز (معاونت تحقیقات و فناوری)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا نهایی
سردبیر:
دکتر محمدرضا اردلان
مدیر اجرایی:
پریسا یاوری کیا
مسئول اشتراک:
دکتر مریم حسینی
تلفن:
041-33366579
دورنگار:
041-33366579
سایت اختصاصی:
majalleh.tbzmed.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، بلوار شهید کریمی، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، طبقه دوم، دفتر مجله پزشکی
صندوق پستی:
371-51655
اشتراک:
پست الکترونیک:
tbzmedmag@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/27
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا نهایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Moghammad Reza Nahaee
Tabriz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدرضا اردلان
Mohammad Reza Ardalan
هیات تحریریه
دکتر محمدرضا اردلان
Mohammad Reza Ardalan
دکتر عباس افراسیابی راد
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Abbas Afrasiabirad
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
دکتر امیر بهرامی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
Amir Bahrami
Professor, Endocrine Research Center, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism (Adults)
دکتر نعمت بیلان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Nemat Bilan
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Pulmonology
دکتر مسعود پزشکیان
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Masoud Pezeshkian
Professor, medical School, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
دکتر نصرالله پورافکاری
دانشیار واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Nasrollah poor Afkari
Associate Professor, Shushtar Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر علیرضا جوادزاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Ali Reza Javadzadeh
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر محمدعلی حسینپور فیضی
استاد
رشته تخصصی: رادیوبیولوژی
دکتر محمدرضا رشیدی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آنزیمولوژیک و متابولیسم مواد مخدر، داروسازی / شیمی دارویی
Mohammad Reza Rashidi
Professor, Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Enzymology and Drug Metabolism, Pharmacy / Pharmaceutical Chemistry
دکتر ماندانا رفیعی
دکتر ماندانا رفیعی
Mandana Rafeey
دکتر محمدحسین زرین تن
دکتر محمدحسین زرین تن
دکتر وحید زمان زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری و مامایی
Vahid Zamanzadeh
Professor, Nursing and Midwifery Faculty, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر بی بی قدسیه سیدی علوی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Bi Bi Ghodsieh Seyedi Alavi
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر سیدمحمود طباطبایی فر
دکتر سیدمحمود طباطبایی فر
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Seyyed Mahmoud Tabatabaeifar
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر داوود قره باغی
دکتر داوود قره باغی
دکتر فرخ قوام
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی
Farrokh Ghavam
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر مهرداد لطفی
استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Mehrdad Lotfi
Professor, dental College, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر سلطانعلی محبوب
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تغذیه
Soltan Ali Mahboob
Professor, School of Health and Nutrition, University of Tabriz
Specialist: Nutrition
دکتر سیدکاظم مداین
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: ارولوژی ترمیمی
دکتر محمدرضا نهایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Moghammad Reza Nahaee
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر محمد نوری
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی - امبریولوژی
Mohammad Nouri
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry &Embriology
Samad Eslam Jamal Gozari
Samad Eslam Jamal Gozari
ویراستارفارسی
دکتر حسین علیخواه
Hosein Alikhah
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدامین رضازاده
دکتر محمدامین رضازاده
مدیر اجرایی
پریسا یاوری کیا
پریسا یاوری کیا
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۶۷