درباره نشریه
ISSN:
1735-2967
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
انجمن جراحان ارتوپدی ایران
مدیر مسئول:
دکتر بهادر اعلمی هرندی
سردبیر:
دکتر غلامحسین شاهچراغی
مدیر اجرایی:
ماریت قازاریان
مسئول اشتراک:
کجوری
تلفن:
021-88966583
021-88983609
دورنگار:
021-88966583
021-88983609
سایت اختصاصی:
ijos.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان ساسان، ساختمان 94، طبقه اول شمالی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/16
مدیر مسئول
دکتر بهادر اعلمی هرندی
دکتر بهادر اعلمی هرندی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bahador Alami Harandi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر غلامحسین شاهچراغی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتوپدی
Gholam Hossein Shah Cheraghi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
اعضای تحریریه
دکتر بهروز اکبرنیا
استاد سن دیگو، آمریکا
رشته تخصصی: ارتوپدی
Behrooz Akbarnia
Professor San Diego Center for Spinal Disorders, USA
Specialist: Orthopedics
دکتر سید محمدجلیل ابریشم
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Mohammad Jalil Abrisham
Associate Professor Orthopedic group
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر تقی بغدادی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Taghi Baghdadi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا سعید
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: ارتوپدی
Ali Reza Saeed
Associate Professor Orthopedic group
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر بابک سیاوشی
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Babak Siavashi
Associate Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مسعود شایسته آذر
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Masoud Shayesteh Azar
Associate Professor Orthopedic group
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر محمد رازی
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Razi
Associate Professor گروه ارتوپدي
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ابوالقاسم زارع زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Abol Ghasem Zare Zadeh
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر هادی مخملباف
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Hadi Makhmal Baf
Associate Professor Orthopedic group
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محسن مردانی کیوی
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Mohsen Mardani Kivi
Associate Professor Orthopedic group
Gilan University of Medical Sciences
دکتر مهدی مطیفی فرد
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mehdi Motifi Fard
Associate Professor Orthopedic group
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر فردین میرزاطلوعی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Fardin Mirza Tolooei
Professor Orthopedic group
Urmia University of Medical Sciences
دکتر عبدالحسین مهدی نسب
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Abdolhossein Mehdi Nasab
Professor Orthopedic group
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر امیرمحمد نوالی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Amir Mohamad Navali
Professor Orthopedic group
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر محمد حلاج مقدم
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohammad Hallaj Moghaddam
Professor Orthopedic group
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Seyyed Ali Reza Ebrahimzadeh Bideskan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
دکتر سعید ابریشمی
استادیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Saeed Abrishami
Assistant Professor Orthopedic group
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عزیز احمدی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Aziz Ahmadi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر اسماعیلی جاه
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Akbar Esmaeeli Jah
Professor Orthopedic group
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر بهادر اعلمی هرندی
دکتر بهادر اعلمی هرندی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bahador Alami Harandi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمدرضا افشار
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Ahmad Reza Afshar
Professor Orthopedic group
Urmia University of Medical Sciences
دکتر کامران بدیع زاده
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Kamran Badi Zadeh
Professor Orthopedic group
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر جواد پرویزی
استاد گروه ارتوپدی
Javad Parvizi
Professor Orthopedic group
دکتر مهزاد جاوید
عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mah zad Javid
Faculty member
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر سام حاجی علی لو
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sam Haji Aliloo
Associate Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
دکتر کیکاووس حیدریان
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Keikavos Heydarian
Professor Orthopedic group
Iran University of Medical Sciences
دکتر غلامحسین شاهچراغی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتوپدی
Gholam Hossein Shah Cheraghi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر حسن شریفی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Hasan Sharifi
Professor گروه ارتوپدي
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر محمدنقی طهماسبی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی
Mohammad Naghi Tahmasbi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopeadic Surgery
دکتر فریور عبدالله زاده لاهیجی
استادیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Farivar Abdolah Zade Lahiji
Assistant Professor Orthopedic group
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمد فکور
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mohammad Fakour
Professor Orthopedic group
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر محمد قره داغی
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohammad Ghare Dagh
Associate Professor Orthopedic group
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محمدتقی قضاوی
استادیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Taghi Ghazavi
Assistant Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
دکتر سید مرتضی کاظمی
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Seyed Morteza Kazemi
Associate Professor Orthopedic group
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر محمود کریمی مبارکه
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mahmood Karimi Mobarakeh
Associate Professor Orthopedic group
Kerman University of Medical Sciences
دکتر فریدون مجتهد جابری
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Fereydoun Mojtahed Jaberi
Professor Orthopedic group
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر سید محمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
دکتر کامران مظفریان
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Kamran Mozafarian
Associate Professor Orthopedic group
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر حسین مهدیان
استاد گروه ارتوپدی
Hasan Mehdian
Professor Orthopedic group
مدیر اجرایی
ماریت قازاریان
ماریت قازاریان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۷