درباره نشریه
ISSN:
2322-3723
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی و آموزشی نواندیشان
مدیر مسئول:
مهدی عارف خیابانی
سردبیر:
امین شیخ نجدی
ویراستار فارسی:
مریم فریور
تلفن:
026-32727396
سایت اختصاصی:
www.kahrobamag.ir
نشانی:
کرج، میدان والفجر، خیابان یکتا، کوچه گلبرگ دوم، پلاک 69، واحد3
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۰