درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
این نشریه تا شماره 13 با نام مجله صنایع کشاورزی و مواد غذایی منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
مهندس محمودرضا عیسی خانی
مدیر مسئول:
مهندس محمودرضا عیسی خانی
سردبیر:
کاملیا میراسکندری
مدیرداخلی:
مهندس شیوا احمدی
مسئول اشتراک:
مهندس شیوا احمدی
تلفن:
021-88926408
021-88801569
دورنگار:
021-88926408
021-88801569
سایت اختصاصی:
www.agrifoodmagazine.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین شمالی، نبش کوچه غزایی عتیق، پلاک 475، طبقه 5، واحد 65، ، کدپستی: 1415844874
اشتراک:
پست الکترونیک:
keshavarzi_ghaza@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۷۳