درباره نشریه
ISSN:
1735-1553
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1/4/82
صاحب امتیاز:
واروژ آقاجانیان
مدیر مسئول:
سینا فضل اللهی
سردبیر:
سینا فضل اللهی
مدیر اجرایی:
مینا سرمیلی
مدیرداخلی:
سودابه فیضی
روابط عمومی:
ثمینه سنجری
مسئول اشتراک:
مریم بساطی
مسئول اشتراک:
سمیه قویدل
تلفن:
021-22853680
021-22748812
دورنگار:
021-22853680
021-22748812
سایت اختصاصی:
www.irancoat.ir
نشانی:
تهران، تجریش، خیابان فناخسرو، ساختمان ملک، طبقه 3، واحد 8
صندوق پستی:
491-16765
اشتراک:
دورنگار:
021-22853680
021-22748812
پست الکترونیک:
irancoat@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1396/10/09
این نشریه دریچه ورودی است به اطلاعات کاربردی سیستمهای مختلف پوششی، بررسی و تحلیل مهمترین دستاوردهای علمی و صنعتی روز جهان، آموزشهای اجرایی و عملی فرآیندهای آبکاری و پوشش راهنمای بهینه سازی فرآیندهای آبکاری و رنگ آمیزی، ارتباط چند سویه با مراکز علمی و تحقیقاتی ایران و جهان و… شماره 1 و 2 با نام آبکاری فلزات منتشر شده است.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۰۱