درباره نشریه
ISSN:
228-6381
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به ارایه متن مطالب خود در مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
احمد زهادی
مدیر مسئول:
احمد زهادی
سردبیر:
شهاب میرزاییان
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
نازی رضایی
مسئول اشتراک:
اکبر سعادتی نسب
تلفن:
021-88789809
021-88789867
021-88755303
دورنگار:
021-88789809
021-88789867
021-88755303
سایت اختصاصی:
www.memary.net
نشانی:
تهران، بلوار افریقا، بالاتر از میرداماد، تابان غربی، پلاک 3 6 ، طبقه دوم ، واحد 6
صندوق پستی:
8154-15875
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۳