درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
وزارت بازرگانی
مدیر مسئول:
هاشم ساعدی
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، جنب سفارت سابق عراق، وزارت بارزگانی، طبقه ششم، اتاق 615
تلفن:
021-88916188
021-88893621 ، داخلی: 2266
021-88893622 ، داخلی: 2266
دورنگار:
021-88893623 ، داخلی: 2266
021-88893624 ، داخلی: 2266
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/07