درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
مدیر مسئول:
سید شهاب الدین صدر
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر اجرایی:
حسین سمیعی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سید سیامک رضوی کریمی
تلفن:
021-84130
021-88331079
021-88331078
دورنگار:
021-84130
021-88331079
021-88331078
سایت اختصاصی:
www.jpjm.com
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم (شانزدهم) ، پلاک 119
صندوق پستی:
8338-14155
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09383240980
تلفن:
021-66428540
021-66576796
تاریخ به‌روزآوری: 1391/07/30
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۰