درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1382
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر محمدتقی جغتایی
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی جغتایی
مدیر اجرایی:
سیامک ابهری لاله
نشانی:
تهران، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر) ، بین ولیعصر و آفریقا، پلاک 326
صندوق پستی:
7199-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1387/09/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۰