درباره نشریه
ISSN:
0255-1735
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1380 بهار
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
مدیر مسئول:
دکتر قربان بهزادیان نژاد
سردبیر:
دکتر عباس منوچهری
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی عباسی
نشانی:
تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتراز پل میرداماد، کوچه قبادیان شرقی، پلاک 3/60، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۹