درباره نشریه
ISSN:
2345-4008
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم)
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر لاریجانی
سردبیر:
دکتر اکبر سلطانی
مدیر اجرایی:
محمدیوسف مهجوری
تلفن:
021-88926864
دورنگار:
021-88926864
سایت اختصاصی:
ijdld.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، نبش استاد نجات اللهی، پلاک 4 ، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دیابت و بیماریهای متابولیک، طبقه پنجم، مجله دیابت و لیپید ایران، ، کدپستی: 1599666615
صندوق پستی:
1179-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/30
مدیر مسئول
دکتر محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
سردبیر
دکتر اکبر سلطانی
دانشیار گروه داخلی- غدد درون ریز و متابولیسم، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Akbar Soltani
Associate Professor, Internal, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism
هیات تحریریه
دکتر مسعود امینی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Masoud Amini
Professor, Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر امیر بهرامی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
Amir Bahrami
Professor, Endocrine Research Center, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism (Adults)
دکتر محمد پژوهی
استاد گروه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Pajouhi
Professor, Department of Endocrinology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر سیدوجیه ریضوی
دکتر سیدوجیه ریضوی
دکتر رضا رجبیان
دکتر رضا رجبیان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Rajabian
Tehran University of Medical Sciences
دکتر غلامحسین رنجبرعمرانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Gholam Hossein Ranjbar Omrani
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Glands and Metabolism
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal SarrafZadegan
Professor, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor, University of Toronto, Canada,
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر واهب فتوره چی
دکتر واهب فتوره چی
استاد
Vaheb Fatoure Chi
Professor, Mayo Clinic College of Medicine, USA.,
Specialist: Medicine
دکتر حسین فخرزاده
دکتر حسین فخرزاده
پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Hosein Fakhrzadeh
Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر بیژن فرزامی
دکتر بیژن فرزامی
دکتر عباس کتابچی
دکتر عباس کتابچی
دکتر ایرج نبی پور
استاد داخلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Iraj Nabipour
Professor, Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
ویراستارفارسی
دکتر سیدمسعود ارزاقی
دکتر سیدمسعود ارزاقی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی سالمندان
Seyed Masoud Arzaghi
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Psychiatry
محمدیوسف مهجوری
محمدیوسف مهجوری
مدیر اجرایی
محمدیوسف مهجوری
محمدیوسف مهجوری
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۴