درباره نشریه
ISSN:
2345-4008
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم)
مدیر مسئول:
دکتر باقر لاریجانی
سردبیر:
دکتر اکبر سلطانی
مدیر اجرایی:
محمدیوسف مهجوری
ویراستار فارسی:
دکتر سید مسعود ارزاقی
ویراستار فارسی:
محمدیوسف مهجوری
تلفن:
021-88926864
دورنگار:
021-88926864
سایت اختصاصی:
ijdld.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، نبش استاد نجات اللهی، پلاک 4 ، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دیابت و بیماریهای متابولیک، طبقه پنجم، مجله دیابت و لیپید ایران، ، کدپستی: 1599666615
صندوق پستی:
1179-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/10
مدیر مسئول
دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر اکبر سلطانی
دانشیار گروه داخلی- غدد درون ریز و متابولیسم، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Akbar Soltani
Associate Professor Internal
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism
اعضای تحریریه
دکتر مسعود امینی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Masoud Amini
Professor Endocrine and Metabolism Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر امیر بهرامی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
Amir Bahrami
Professor Endocrine Research Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism (Adults)
دکتر محمد پژوهی
دکتر محمد پژوهی
استاد گروه غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Pajouhi
Professor Department of Endocrinology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر سید وجیه ریضوی
دکتر سید وجیه ریضوی

دکتر رضا رجبیان
دکتر رضا رجبیان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Rajabian

Tehran University of Medical Sciences
دکتر غلامحسین رنجبرعمرانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Gholam Hossein Ranjbar Omrani
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Glands and Metabolism
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal Sarrafzadegan
Professor Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor University of Toronto, Canada
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر واهب فتوره چی
دکتر واهب فتوره چی
استاد
Vaheb Fatoure Chi
Professor Mayo Clinic College of Medicine, USA.
Specialist: Medicine
دکتر حسین فخرزاده
دکتر حسین فخرزاده
پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Hosein Fakhrzadeh
Endocrinology and Metabolism Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر بیژن فرزامی
دکتر بیژن فرزامی

دکتر عباس کتابچی
دکتر عباس کتابچی

دکتر ایرج نبی پور
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Iraj Nabipour
Professor
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
ویراستار فارسی
دکتر سید مسعود ارزاقی
دکتر سید مسعود ارزاقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی سالمندان
Seyed Masoud Arzaghi
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Psychiatry
محمدیوسف مهجوری
محمدیوسف مهجوری

مدیر اجرایی
محمدیوسف مهجوری
محمدیوسف مهجوری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۷