درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دکتر اسماعیل رهدار
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل رهدار
سردبیر:
دکتر اسماعیل رهدار
مدیر اجرایی:
عباس مالکی
تلفن:
021-66966989
دورنگار:
021-66966989
سایت اختصاصی:
www.magazingroup.blofga.com
صندوق پستی:
166-17355
تاریخ به‌روزآوری: 1393/07/28

قبلا عنوان نشریه صنعت خوراک دام بوده است

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۰