درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
به جای این مجله <a href=http: //www. magiran. com/maginfo. asp? mgid=5636>Journal of Paramedical sciences</a> منتشر میشود.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن مقدم نیا
سردبیر:
دکتر بهرام یغمایی
سردبیر:
یوسف پورخوشبخت
سردبیر:
دکتر سید حسن مقدم نیا
مدیر اجرایی:
دکتر حمید مقدسی
تلفن:
021-22707346
سایت اختصاصی:
www.sbmu.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان قدس، خیابان دربند، بالاتر از مخابرات، دانشکده پیراپزشکی،
صندوق پستی:
4618-19395
اشتراک:
دورنگار:
021-22707346
تاریخ به‌روزآوری: 1386/12/15
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۱