درباره نشریه
ISSN:
1005-1795
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1381
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده است
صاحب امتیاز:
دکتر حسن قاسم زاده
مدیر مسئول:
دکتر حسن قاسم زاده
سردبیر:
دکتر مهرناز شهرآرای
مدیر اجرایی:
سیامک خازنی
تلفن همراه:
09121781531
09121781531
تلفن:
021-8797526
دورنگار:
021-8797526
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه چمران و خیابان ولیعصر، خیابان محمودیه، خیابان اردیبهشت، کوچه زهره، شماره 21، طبقه اول
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
از آنجا که مدتهاست ثابت شده است که خلاقیت استعدادی است که هم با آن متولد میشوند و نیز بیش از نیم قرن است که در دنیا روشها، فرایندها و تکنیک هایی تدوین گردیده است که از طریق آموزش آنها میتوان این استعداد خارق العاده را پرورش داد. مسئولان این نشریه با انتشار حداقل شش کتاب و تعدادی نشریه تلاش کرده اند عمومیت و قابل پرورش بودن خلاقیت را ترویج نمایند نشریه این فعالیت را ادامه میدهد.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۲