درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اردیبهشت 81
صاحب امتیاز:
محمدرضا زائری
مدیر مسئول:
محمدرضا زائری
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر اجرایی:
علیرضا مجمع الصنایع
مسئول اشتراک:
علیرضا مجمع الصنایع
تلفن:
021-88934969
021-88934970
021-88934971
021-88934972
کانال تلگرام:
kheimeh_mag
سامانه پیام کوتاه:
09028242981
سایت اختصاصی:
nashrekheime.ir
نشانی:
تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، خیابان شفاپی، کوچه یکم، پلاک 8، طبقه همکف ، کدپستی: 1541654699
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1403/05/02
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۵۵