درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
اردیبهشت 81
صاحب امتیاز:
محمدرضا زائری
مدیر مسئول:
محمدرضا زائری
سردبیر:
عطاءالله اسماعیلی
مدیر اجرایی:
علیرضا مجمع الصنایع
مدیر هنری:
سعید غفوری
مسئول اشتراک:
علیرضا مجمع الصنایع
تلفن:
021-88934969
021-88934970
021-88934971
021-88934972
دورنگار:
021-88934969
021-88934970
021-88934971
021-88934972
سایت اختصاصی:
www.ehyaonline.ir
کانال تلگرام:
ehyaonline
نشانی:
تهران، خیابان سمیه، نرسیده به تقاطع استاد نجات اللهی، پلاک 241 (ساختمان مجامع) ، طبقه چهارم، واحد 9، ، کدپستی: 1599819613
سامانه پیام کوتاه:
3000696169
صندوق پستی:
1941-15815
اشتراک:
پست الکترونیک:
fatemehghasemi228@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۵۳