درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اردیبهشت 81
صاحب امتیاز:
محمدرضا زائری
مدیر مسئول:
محمدرضا زائری
سردبیر:
میثم رشیدی مهرآبادی
مدیر اجرایی:
علیرضا مجمع الصنایع
مسئول اشتراک:
علیرضا مجمع الصنایع
تلفن:
021-88934969
021-88934970
021-88934971
021-88934972
کانال تلگرام:
kheimeh_mag
نشانی:
تهران، خیابان سمیه، نرسیده به تقاطع استاد نجات اللهی، پلاک 241 (ساختمان مجامع) ، طبقه چهارم، واحد 9، ، کدپستی: 1599819613
سامانه پیام کوتاه:
09028242981
سایت اختصاصی:
nashrekheime.ir
اشتراک:
پست الکترونیک:
fatemehghasemi228@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۵۴