درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1380
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید یوسف موحد
مدیر اجرایی:
اعظم مسکوب
سایت اختصاصی:
www.sarataun.org
نشانی:
بابل، میدان هفده شهریور، مقابل پاساژ یوسف پوری
صندوق پستی:
855-47135
تاریخ به‌روزآوری: 1387/09/24
این نشریه که صاحب امتیاز آن انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران است با توجه به نیاز جامعه در آگاهی و اطلاع رسانی از بیماریهای مختلف بویژه سرطان، همچنین گسترش فرهنگ و هنر و مسائل اجتماعی بصورت فصلنامه منتشر میشود.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۸