درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1382
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
طوبی ساطعی
مدیر مسئول:
طوبی ساطعی
سردبیر:
طوبی ساطعی
سایت اختصاصی:
www.samarkandmagazine.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، خیابان ستارخان، کوثر دوم، پلاک 21
صندوق پستی:
799-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
نشریه ادبی- فرهنگی- هنری که در هر شماره به یک پرونده ویژه درباره شخصیتی ادبی- هنری در جهان معاصر می پردازد، با بخش هایی از آسیای میانه و هنر و گفت و گو و غیره
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۰