درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
نسرین ابراهیمی ساعتی
مدیر مسئول:
نسرین ابراهیمی ساعتی
سردبیر:
نسرین ابراهیمی ساعتی
مسئول اشتراک:
صالح آبادی
طراح و گرافیست:
علی کریمی
تلفن:
021-88409961
دورنگار:
021-88409961
نشانی:
تهران، سبلان شمالی، کوچه حوزان، نبش کوچه رباط جزی، پلاک 32، طبقه دوم
اشتراک:
پست الکترونیک:
jahangostar.journal@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۲۳