درباره نشریه
ISSN:
2345-4857
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
امیر حمزه ثقفی
مدیر مسئول:
امیر حمزه ثقفی
سردبیر:
امیر حمزه ثقفی
مدیر اجرایی:
دکتر علیرضا ثقفی
مدیرداخلی:
مریم نعمتی پور
تلفن:
021-88508231
021-88508232
دورنگار:
021-88508231
021-88508232
سایت اختصاصی:
www.boomconcept.com
نشانی:
تهران، خیابان خرمشهر، خیابان قنبرزاده، کوچه شانزدهم، پلاک 16، واحد 2، ، کدپستی: 1533974111
سامانه پیام کوتاه:
3000343055
صندوق پستی:
7973-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1397/02/01
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۰