درباره نشریه
ISSN:
2480-1684
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
زمستان 81
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تلفن:
021-66956192
سایت اختصاصی:
www.honar.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر (ع) ، جنب پارک ساعی ، پلاک 1105 ، ، کدپستی: 1511913511
صندوق پستی:
1377-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1387/08/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۲