درباره نشریه
ISSN:
2008-8760
eISSN:
2538-2632
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
مدیر مسئول:
دکتر قاسم زائری
سردبیر:
دکتر اردشیر انتظاری
مدیر اجرایی:
رقیه مهری
ویراستار فارسی:
ناصر مرادی زاده
ویراستار انگلیسی:
شهناز شفیع خانی
صفحه آرا:
علیرضا کرمی
دورنگار:
021-88893076
سایت اختصاصی:
www.jccs.ir
نشانی:
تهران، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان دمشق، شماره 9
صندوق پستی:
6474-14255
تلفن:
021-88919176
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/11
مدیر مسئول
دکتر قاسم زائری

Qasim Zaeri

سردبیر
دکتر اردشیر انتظاری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ardeshir Entezari
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Anthropology
اعضای تحریریه
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
مهدی سمتی
استاد گروه ارتباطات، دانشگاه ایلینویز، امریکا
رشته تخصصی: ارتباطات
Mehdi Semati
professor Department of Communication, Northern Illinois University, USA
Specialist: Communication
دکتر یحیی کمالی پور
استاد گروه ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه پوردو
رشته تخصصی: ارتباطات، ارتباطات و هنرهای خلاق
Yahya Kamalipour
Professor
Specialist: connections, communication and art
محمد محسن

دکتر شهاب اسفندیاری
استاد دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نظریه انتقادی و مطالعات فیلم
Shahab Esfandyari
School of Cinema and Theater
Tehran University of Art
Specialist: Critical Theory and Film Studies
دکتر حسن خجسته باقرزاده
استاد مدیریت راهبردی، گروه رادیو، دانشکده تولید، دانشگاه صدا و سیما
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Hassan Khojasteh Bagherzadeh
Professor, Radio Group, IRIB University
Iran Broadcasting University
Specialist: strategic Managment
دکتر ابراهیم فیاض
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مردم شناسی
Ebrahim Fayaz
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Anthropology
دکتر محمدتقی کرمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات زنان
Mohammad Taghi Karami Ghahi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: women Studies
دکتر یونس نوربخش
دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی دین و جامعه شناسی فرهنگ و ارتباطات
Younes Nourbakhsh
Associate Professor, Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology of Religion and Cultur
دکتر سیده راضیه یاسینی
دانشیار
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Razieh Yasini

Specialist: Art research
ویراستار فارسی
ناصر مرادی زاده

Nasser Moradizadeh

ویراستار انگلیسی
شهناز شفیع خانی

مدیر اجرایی
رقیه مهری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۸