درباره نشریه
eISSN:
2008-384X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر حسین پاکدامن
سردبیر:
دکتر شهریار نفیسی
معاون سردبیر:
دکتر فرزاد فاتحی
تلفن:
021-66940036
دورنگار:
021-66940036
سایت اختصاصی:
cjn.tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر حسین پاکدامن
دکتر حسین پاکدامن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عصب شناسی
Hossein Pakdaman
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
معاون سردبیر
دکتر فرزاد فاتحی
دانشیار گروه مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عصب شناسی
Farzad Fatehi
Associate Professor Neurology Department
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
سردبیر
دکتر شهریار نفیسی
استاد مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای مغز و اعصاب
Shahriar Nafissi
Professor, Neurology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology, Diseases of the brain and nerves, neuromuscular disorders
اعضای تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر مجید غفارپور
استاد نورولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Majid Ghaffar Pour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی امینی هرندی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Amini Harandi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Andoni Urtizberea
Andoni Urtizberea

دکتر شهرام عطاریان
دکتر شهرام عطاریان

Shahram Attarian

دکتر محمودرضا آذرپژوه
دکتر محمودرضا آذرپژوه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mahmoud Reza Azar Pazhooh

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر کیوان بصیری
دکتر کیوان بصیری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Keivan Basiri

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر مسعود اعتمادی فر
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Masoud Etemadi far
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر کاویان قندهاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Kavian Ghandehari
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر کوروش قراگوزلی
دکتر کوروش قراگوزلی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Kurosh Ghara Gozli

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین حریرچیان
استاد بیماری های مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عصب شناسی
Mohammad Hossein Harirchian
Professor, Neurology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر پیام کبیری
استادیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Payam Kabiri
Assistant Professor Domestic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر جمشید لطفی
دکتر جمشید لطفی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jamshid Lotfi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا میناگر
دکتر علیرضا میناگر

Ali Reza Mina Gar
Louisiana State University Health Sciences Center, USA
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۴