درباره نشریه
ISSN:
0786-1735
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه گفت و گوی ادیان
مدیر مسئول:
حجت الاسلام سید محمدعلی ابطحی
سردبیر:
فهیمه موسوی نژاد
تلفن:
021-88504935
دورنگار:
021-88504935
سایت اختصاصی:
www.iid.org.ir
صندوق پستی:
5934-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1391/12/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۵