درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
مهندس خشایار شکیبی
مدیر مسئول:
مهندس خشایار شکیبی
سردبیر:
مهندس خشایار شکیبی
تلفن:
021-88671676
دورنگار:
021-88671680
سایت اختصاصی:
www.naft-o-energy.com
نشانی:
تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، شماره 335، واحد 4
تلفن همراه:
09197556424
صندوق پستی:
519-14665
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09128462701
اشتراک:
پست الکترونیک:
shakiby@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۳۷